Görme Engelliler

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL VE PANSİYON KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

BEYPAZARI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

(2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı)

 

 

 

        v  MEZUN OLUNAN  OKULDAN ALINACAK 6.7.ve 8. sınıflarda sınıf tekrarı yapmamış olduğuna Dair Belge.

 

 

v  Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

 

v  Sınav Yerleştirme Sonuç Belgesinin aslı ( Mezun olduğu ilköğretim okulundan onaylı)

  

v  5  adet iadeli taahhütlü ve  5 adet de mektup pulu.

 

v  Burslu ise mezun olduğu okuldan burslu olduğuna dair belge

 

v  Eğer kazandı ise 2013 BURSLULUK SINAVINI (PYBS) kazandığını gösterir belge.

 

v  6 (Altı) Adet yeni çekilmiş,güncel Vesikalık fotoğraf.

 

v  1 Adet A-4 Fotokopi Kâğıdı

 

 

v  6 (Altı) Adet mektup zarfı.

 

 

 

 

 

 

 

Yatılı okuyacaklar için

 

v  Aday Kayıt Formu

 

v  Nüfus cüzdanını fotokopisi

 

v  Nüfus Müdürlüklerinden alınan AİLE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

 

v  Nüfus Müdürlüklerinden alınan İKAMETGAH BELGESİ

 

v  Aile Durum Belgesi(Ek 1)

 

v  Gelir durumunu gösterir resmi belge ( Serbest meslek sahipleri Ticari Gelir Bildirim Belgesi de ekleyeceklerdir. )

 

v  Eş durum belgesi (Emekli ise banka dekontu; çalışmıyorsa SSK,Em. Sand,BAĞKUR’la ilişiği olmadığına dair belgeler)

 

v  Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısını gösterir resmi belge

 

v  Sağlık raporu. ( Pansiyonda kalmasında sakınca olmadığına dair.)

 

v  4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf  

 

v  Burslu ise mezun olduğu okuldan burslu olduğuna dair belge

 

v  Eğer kazandı ise 2013 BURSLULUK SINAVINI (PYBS) kazandığını gösterir belge.

 

v  1 Adet A-4 Fotokopi Kâğıdı

 

v  10 tl posta pul

 

v 1 Adet Mavi Klasör

 

 

(EK-1)

 

 

 

EKLER:

 

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,

 

2. Aile nüfus kayıt örneği,

 

3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi ,

 

varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, 

 

4. Kontenjanla ilgili belge.

 

(*) Bu beyanname; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.

 

(**) Onay kısmı; Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır.

 

 

 

 

NOT 1: Yatılılıkla ilgili her türlü bilgiyi; aşağıdaki telefon numaralarından öğrenebilirsiniz.

 

Müdür Yardımcısı Âdem BULAT  : 0555 443 92 65

 

Okul Telefonu                                           : 03127633084

 

     Pansiyon Telefonu                                      :03127700872

 

 ek-1 için tıklayınız dosyalar/listele_dosya_786711.htmldosyalar/listele_dosya_786711.html 

 

NOT 2: Diğer evraklar okul, veli ve okul aile birliği tarafından temin ettirilecektir